zde můžete mít reklamu
  • top banner
side banner

Pravidla a Podmínky použití stránek

Provozovatelem stránky Krasa-Online.cz je fyzická osoba Kateřina Křížková, bytem Bořivojova 1075/38, Praha 3, IČ 74254561, zapsána v ŽR MČ Praha 3, č. j. UMCP3/4962/2009/Dvo/2

Použití stránek

Krasa-Online.cz je internetová stránka poskytující informace o firmách a poskytuje informace ze světa krásy

Internetová stránka Krasa-Online.cz je Uživateli přístupnána www.KrasaOnline.cz jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití.

Stránku Krasa-Online.cz (www.KrasaOnline.cz) je dostupná všem uživatelům ať registrovaným nebo neregistrovaným.

Neregistrovaný návštěvník může procházet obsah stránek a stejně jako registrovaný uživatel může vkládat komentáře/hodnocení k článkům, soutěžím, pod firemní profily, avšak těmto komentářům/hodnocením není přikládána důvěryhodnost jako od registrovaných uživatelů.

Některé části stránek Krasa-online.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu stránek Krasa-online.cz a nepodléhají těmto podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Stránky Krasa-online.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Registrace (založení účtu)

Na základě registrace je Uživateli umožněno:

- přihlášení do uživatelského účtu, který může plně využívat ke vkládání komentářů v diskuzi (pod firemními profily, pod články, pod soutěže).

- upravovat své osobní údaje

Některé části stránek Krasa-online.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu stránek Krasa-online.cz a nepodléhají těmto podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Stránky Krasa-online.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Stránky Krasa-Online.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak  můžeme sbírat osobní údaje o dětech, resp. Od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

Zrušení Uživatelského účtu

Zrušit registraci (dále jen ,,uživatelský účet“) lze z uživatelského rozhraní v kartě uživatele stisknutím tlačítka ,,smazat kartu“ nebo můžete požádat o zrušení Vašeho účtu emailem na info@krasaonline.cz. Zrušením účtu budou Vaše osobní údaje nenávratně smazány a nebude možné se do něj znovu v budoucnu přihlásit.

Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2  (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je shodná s kontaktní adresou správce, adresa elektronické pošty info@krasaonline.cz, telefon +420 724 274 975.

Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Uživateli (jméno, příjmení, emailová adresa, telefon) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru, Google Analytics).

 V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z registrace (jméno, příjmení, email, telefon). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

Stránky Dárky-Trefně.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16 let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak  můžeme sbírat osobní údaje o dětech, resp. Od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

Krasa-Online.cz zpracovává Vaše osobní údaje na základě registrace k vytvoření a správě profilu (účtu), včetně administrativy funkcí, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).

Internetové stránky Krasa-Online.cz jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití. Uživatelé musejí potvrdili platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženým je doba nezbytně nutná pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) za použití emailu info@krasaonline.cz nebo z uživatelského rozhraní v kartě Uživatele stisknutím tlačítka ,,smazat kartu“. Zrušením účtu bude Váš účet nenávratně smazán včetně zadaných osobních údajů a nebude možné se do něj znovu v budoucnu přihlásit.

Závěrečná ustanovení

Uživatel stránek Krasa-Online.cz se zavazuje dodržovat pravidla a podmínky užití webové stránky Krasa-Online.cz

 V případě nedodržování a porušování pravidel má právo provozovatel stránek účet Uživatele zablokovat nebo smazat.

-Veškeré informace na webu http://www.KrasaOnline.cz/ jsou nezávazného charakteru.

- Provozovatel stránek Krasa-Online.cz (www.KrasaOnline.cz) nenese odpovědnost za zveřejněné informace na webové stránce.

-Uživateli je v rámci webu http://www.KrasaOnline.cz/ zakázáno ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.

-Vložením autorského díla poskytuje autor licenci k zveřejnění tohoto autorského díla na webu http://www.KrasaOnline.cz/

-Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení uživatelského účtu a bezpečnost s tímto spojenou.

-Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a vymazání osobních údajů, pro tento účel použije e-mailovou adresu info@krasaonline.cz nebo smazáním účtu ze svého účtu v Uživatelském rozhraní.

-Uživatel může kdykoliv kontaktovat provozovatele prostřednictvím e-mailu info@krasaonline.cz

-Cílem provozovatele je udržovat internetové stránky přehledné, aktualizované ke spokojenosti Uživatelů.

Za dodržování pravidel a podmínek stránek Krasa-Online.cz děkujeme.

 

Krasa-Online.cz - vše kolem krásy

 

 

Počítadlo návštěv