zde můžete mít reklamu
  • Banner Perfumer - vzorek zdarma 468x60.jpg
  • 120x600_darky_trefne cerveny.jpg

Podmínky inzerce

Tyto podmínky vcházejí v platnost k 25. 05. 2018

 

Internetový informační portál Krasa-Online.cz, dále jen „KrasaOnline.cz“, vydává tímto podmínky a právní omezení používání internetové prezentace, dále jen „podmínky“, na adrese www.krasaonline.cz, dále jen „internetové stránky“.

Tyto podmínky platí pro všechny uživatele nebo osoby, které mají v úmyslu užívat internetové stránky (dále jen uživatelé).

Přístup na informační portál a jeho používání je bezplatné.

Je zakázáno užívat informační portál KrasaOnline.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Stejně tak je zakázáno jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek zasahovat. Veškerá rozhodovací práva o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

Informace zveřejněné na portále vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel a jejich cílem je informovat uživatele především o nabídce služeb a produktů. Za uživatele kteří prostřednictvím portálu vyjadřují svůj názor, nenese provozovatel zodpovědnost. Stejně tak neručí za správnost a úplnost informací na tomto inzertním portále a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s jeho užíváním.

Dále provozovatel inzertního portálu neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (komentáře apod.) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, nebo takovou, která je v rozporu s licenčním ujednáním KrasaOnline.cz.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím tohoto portálu. Dále také také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu.

Přístup na portál může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě se provozovatel zavazuje že bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Stornovat inzerci je nutné do 3. dnů od objednání (odeslání objednávky)buď e-mailem nebo telefonicky.

 


Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, většinou ale obsahují například přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.
 

Proč potřebujeme váš souhlas s používáním cookies? 

 
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.
 
Počítadlo návštěv