zde můžete mít reklamu
  • top banner
side banner

 Ochrana osobních údajů

1. Kdo a jak zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2 (dále jen „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou shodné s kontakty uvedenými na internetové stránce provozovatele https://www.krasaonline.cz/kontakty.html 

Ochrana osobních údajů je platná pro internetové stránky KrasaOnline.cz, které jsou přístupné z adresy https://www.Krasaonline.cz 

Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými uživateli (jméno, příjmení, emailová adresa, IP adresa, profilová fotka Vaší osoby-pokud ji vložíte) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Ve většině případů zpracovává Vaše údaje sám správce, pro vlastní účely, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru, Google Analytics. 

V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z registrace. Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli, se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti. 

Internetové stránky jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití. Uživatelé musejí potvrdit platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) při přihlašování se do svého účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu. 

Internetové stránky nejsou zaměřené na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16 let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Provozovatel může sbírat osobní údaje o dětech, resp. od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem zaslaným na info@krasaonline.cz.

 

 2. Co správce opravňuje ke zpracování osobních údajů 

Ke zpracování osobních údajů správce opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas. 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď: 

a)      bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, nebo; 

b)     našeho oprávněného zájmu, nebo; 

c)      z důvodu plnění povinnosti, nebo; 

d)     na základě Vašeho souhlasu. 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za použití emailu info@krasaonline.cz. 

Pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení po dobu 2 (dvou) let. V případě soutěží 1 (jeden) rok.

 

3. Z jakých zdrojů osobní informace získáváme 

Vaše osobní údaje většinou získáváme přímo od Vás prostřednictvím našich internetových stránek nebo při komunikaci s Vámi. 

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo v rámci používání profilového účtu uživatele nebo Inzerenta, objednávání služeb nebo při komunikaci pomocí chatovací, e-mailové nebo telefonické komunikace. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našich internetových stránkách a při čtení zpráv. 

Pokud u nás vytvoříte objednávku (pouze Inzrenti), můžeme v souvislosti s plněním uzavření smlouvy obdržet dodatečné údaje od bank (např. údaj o číslu Vašeho bankovního účtu).

 

4.  Zásady používání souboru cookies 

Na našich internetových stránkách využíváme cookies. Neobávejte se, neidentifikujeme Vás. Cookies jsou dostatečně anonymní. Nemusíte se bát o svoje osobní údaje, ani o svou bezpečnost. 

Údaje o Vašem chování na našich internetových stránkách zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem: 

-          vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu a jeho jednotlivých stránek a účinnosti reklamy; našim oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; 

Podrobné informace naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs 

-          předcházení útoků na naše internetové stránky a ohrožení funkčnosti i bezpečnosti dat; našim oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat. 

 

Používané soubory cookies na našich stránkách dle jejich trvanlivosti: 

-          krátkodobé (session cookies) jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete; 

-          dlouhodobé (persistent cookies) zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče).

 

Na našich internetových stránkách používáme následující soubory cookies od těchto vydavatelů: 

-          Google Analytics Analytical (persistent) - analytické, konverzní, trackingové 

-          SESSIonld (session) - esseciální 

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

 

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-?redirectslug=povoleni-zakazani-cookies&redirectlocale=cs 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

5. Jaké osobní údaje zpracováváme, proč a co nás k tomu opravňuje 

5.1.   Pokud navštívíte naše stránky 

Pokud používáte naše internetové stránky, využíváme Vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšení našich služeb.Vztahuje se na Vás bod 1-4. Provádíme následující zpracování: 

- IP adresy Vašeho zařízení; 

- operační systém Vašeho zařízení, jeho verze; 

- jazykové nastavení.

Pokud vložíte na Portál nějaký příspěvěk např. komentář u profilu firmy, článku apod.) zpracováváme pak navíc tyto osobní údaje, pokud je uvedete:

- jméno a přijmení;

- e-mailová adresa.

Údaje o Vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem: 

-   vytváření statistik přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a účinnosti reklamy; našim oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů za reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; 

-   předcházení útoků na náš web a ohrožení funkčnosti i bezpečnost dat; našim oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnosti Vašich dat.

 

5.2. Pokud se u nás zaregistrujete jako uživatel 

Abyste se u nás mohli zaregistrovat, musíte navštívit naše internetové stránky, proto se Vás týkají zpracování popsaná v bodě 5.1. 

V případě, že se zaregistrujete (vytvoříte svůj profilový účet), pak navíc provádíme následující zpracování: 

-           zpracováváme Vaše Identifikační a kontaktní údaje, 

-           Vaše nastavení, 

-           Vámi vložený obsah. 

Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, abychom mohli vést Váš uživatelský účet a poskytnout Vám funkcionality s ním spojené, zejména:  

-          poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou Vám můžeme zobrazit na našich internetových stránkách; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. 

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu, po kterou využíváte svůj uživatelský účet.  

 

5.3. Pokud jste Inzerentem

Pokud jste Inzerentem, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, jak je uvedeno výše (1. – 5.1.), a to v závislosti na tom, jestli jen navštívíte naše internetové stránky, zaregistrujete u nás profil Vaší firmy, nebo u nás objednáte naše inzertní služby.  V případě že se u nás zaregistrujete a objednáte Reklamu, pak navíc provádíme tato zpracování: 

- Vaše kontaktní údaje;

- Vaše fakturační údaje;

- údaje o Vaší firmě; 

-  údaje o Vašich objednávkách. 

Pokud vytvoříte objednávku na služby jako fyzická osoba nebo jako zástupce právnické osoby, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. 

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi, znamená, že je použijeme zejména: 

-  abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat, její potvrzení nebo Vás upozornit na změnu jejího stavu; 

-   pro potřeby platby objednávky; 

-   v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte např. pomocí e-mailu, chatovacích nástrojů, sociálních sítí. 

Pokud využíváte našich služeb pro Inzerenty (např. zařazení profilu firmy do kategorií, bannerovou reklamu apod.) a jste zároveň fyzickou osobou, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při registraci nebo pomocí e-mailové komunikace, za účelem přípravy, uzavření a plnění smluv. Na našich stránkách pak můžeme v závislosti na využívané službě zveřejňovat i další informace běžně dostupné na Vašich webových stránkách (například Vaše logo).

Pro tento účel osobní údaje používáme pro dobu nezbytně nutnou k plnění uzavřených smluv. Po uplynutí této doby údaje dále uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčení doby 3 (tři) roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Jestliže jste zástupcem Inzerenta, který je právnickou osobou, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v ochraně našich právních nároků a naší vnitřní evidenci a kontrole.

Pokud jako Inzerent využijete našich služeb, můžeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, které jste nám poskytli ať už při registraci nebo pomocí e-mailové komunikace, používat jako naši referenci, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci, a to po dobu využívání našich služeb prodlouženou o období 4 (čtyř) let. 

Jelikož musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti na základě nichž zpracováváme Vaše osobní údaje, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, a to z důvodů dodržování zejména následujících zákonů: 

-          Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

-          Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; 

-          Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

-          Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 (deset) let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil delší dobu. 

 V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

6. MARKETINGOVÁ A OBCHODNÍ SDĚLENÍ

podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely zasílání informací, obchodních sdělení.

Zaškrtnutím „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“ při registraci udělujete správci svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů vůči Vaší osobě. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail) (dále jen jako „osobní údaje“).

Tento souhlas se zasíláním obchodních sdělení je založený na základě Vašeho dobrovolného souhlasu a není podmínkou registrace (založení uživatelského účtu), máte právo jej kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě Vám již obchodní sdělení nebudou zasílána. Udělený souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronické pošty Správce info@krasaonline.cz.

 

7. Poučení o Vašich právech 

Stejně jako my máme svá práva, máte i vy ve vztahu ke svým osobním údajům řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky na podání stížnosti.

 

7.1. Právo na přístup 

Požadovat přístup k osobním údajům, máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od Provozovatele jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR.

7.2. Právo na opravu 

Požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili. 

7.3. Právo na výmaz 

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

-          Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovali, 

-          odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat, 

-          využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo 

-          domníváme se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

I v případě, že půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 

6.4. Právo na omezení zpracování 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz, využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě, nikoliv však navždy, jako v případě práva na výmaz ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: 

-   popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné 

-   Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musím) ale vy, budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); 

-   Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo; 

-   Vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit. 

7.5. Právo na přenositelnost 

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Tato Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, může se však jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

7.6. Právo vznést námitku 

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně právními předpisy nebo neoprávněně. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00.

 

8. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva

S dotazy, stížnostmi nebo žádostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů se na nás obracejte na adrese info@krasaonline.cz.cz. 

Pokud obdržíme Vaši žádost, vyřídíme ji bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 (jednoho) měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 (dva) měsíce, v takovém případě Vás budeme o takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění informovat. 

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od přijetí žádosti, o důvodech nepřijetí opatření.

 

Dne 11.03.2021

 

 

Počítadlo návštěv