zde můžete mít reklamu
  • top banner
side banner

 Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro obchodní sdělení (informace o akčních nabídkách, novinkách, soutěžích a speciálních akcích), které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetových stránek.

 

Kdo, jak a v jakém rozsahu nakládá s osobními údaji

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2  (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je shodná s kontaktní adresou správce, adresa elektronické pošty info@krasaonline.cz.cz, telefon +420 724 274 975.

Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Uživateli (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru, Google Analytics).

 V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z registrace (jméno, příjmení, email, telefon). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

 

Osoby mladších 16 let

Stránky KrasaOnline.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují, neshromažďují a nezpracovávají osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Provozovatel – správce může sbírat osobní údaje o dětech, resp. Od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 

 Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení).

 

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženým je doba nezbytně nutná pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) za použití emailu info@krasaonline.cz nebo odebráním souhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo v kartě Uživatele v Uživatelském účtu. Souhlas můžete udělit kdykoliv v budoucnu opětovným zaškrtnutím souhlasu.

 

 Práva subjektů údajů

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení není zákonným či smluvním požadavkem pro registraci a užívání internetových stránek KrasaOnline.cz a je svobodným rozhodnutím Uživatele. Uživatel nemá povinnost osobní údaje pro obchodní sdělení poskytnout.

Jednou udělený souhlas, má právo Uživatel kdykoliv v budoucnu odvolat, a to zasláním žádosti o zrušení zasílání těchto obchodních sdělení a informačních emailů na info@krasaonline.cz nebo odebrat souhlas se zasíláním obchodních sdělení přímo ve Vašem Uživatelském účtu (karta). Poté bude neprodleně Vaše emailová adresa pro zasílání obchodních sdělení a pro informační emaily z databáze odstraněna. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

Počítadlo návštěv