zde můžete mít reklamu
 • top banner
side banner

Obchodní podmínky pro firmy

 

Internetový informační portál Krasa-Online.cz, dále jen „KrasaOnline.cz“, vydává tímto podmínky a právní omezení používání internetové prezentace, dále jen „podmínky“, na adrese www.krasaonline.cz, dále jen „internetové stránky“.

Tyto podmínky platí pro všechny prezentující společnosti a fyzické osoby, které mají v úmyslu užívat internetové stránky pro prezentaci své firmy.

Je zakázáno užívat informační portál KrasaOnline.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Stejně tak je zakázáno jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek zasahovat. Veškerá rozhodovací práva o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

Informace zveřejněné na portále Krasa-Online.cz vycházejí z informací, které provozovateli poskytla Společnost nebo Fyzická osoba a jejich cílem je informovat uživatele především o nabídce služeb a produktů. Za uživatele, kteří prostřednictvím portálu vyjadřují svůj názor, nenese provozovatel zodpovědnost. Stejně tak neručí za správnost a úplnost informací na tomto inzertním portále a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou uživatelům, společnostem nebo Fyzické osobě vzniknout v souvislosti s jeho užíváním.

Dále provozovatel inzertního portálu neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují Uživatelé některých částí internetových stránek (komentáře apod.) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, nebo takovou, která je v rozporu s licenčním ujednáním Krasa-Online.cz.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím tohoto portálu. Dále také také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu.

Přístup na portál může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě se provozovatel zavazuje že bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

 

 Zpracování osobních údajů

 Zpracování osobních údajů pro obchodní sdělení (informace o akčních nabídkách, novinkách, soutěžích a speciálních akcích), které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetových stránek.

 

 Kdo, jak a v jakém rozsahu nakládá s osobními údaji

 Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2  (dále jen „správce“).

 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je shodná s kontaktní adresou správce, adresa elektronické pošty info@krasaonline.cz, telefon +420 724 274 975.

 Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Uživateli (jméno, příjmení, emailová adresa, datum narození) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu.

 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru, Google Analytics).

  V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z registrace (jméno, příjmení, email, telefon). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

 

Osoby mladších 16 let

 Stránky Krasa-Online.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují, neshromažďují a nezpracovávají osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Provozovatel – správce může sbírat osobní údaje o dětech, resp. Od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem.

 

 Účel zpracování osobních údajů

 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 

  Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení).

 

 Doba uložení osobních údajů

 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženým je doba nezbytně nutná pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) za použití emailu info@krasaonline.cz odebráním souhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo v kartě Uživatele v Uživatelském účtu. Souhlas můžete udělit kdykoliv v budoucnu opětovným zaškrtnutím souhlasu.

 

  Práva subjektů údajů

 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení není zákonným či smluvním požadavkem pro registraci a užívání internetových stránek KrasaOnline.cz a je svobodným rozhodnutím Uživatele. Uživatel nemá povinnost osobní údaje pro obchodní sdělení poskytnout.

 Jednou udělený souhlas, má právo Uživatel kdykoliv v budoucnu odvolat, a to zasláním žádosti o zrušení zasílání těchto obchodních sdělení a informačních emailů na info@krasaonline.cz nebo odebrat souhlas se zasíláním obchodních sdělení přímo ve Vašem Uživatelském účtu (karta). Poté bude neprodleně Vaše emailová adresa pro zasílání obchodních sdělení a pro informační emaily z databáze odstraněna. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

Součástí obchodních podmínek jsou Pravidla a podmínky pro užívání stránek Krasa-Online.cz, dále jen ,,www.KrasaOnline.cz" která se Společnost nebo Fyzická osoba zavazuje dodržovat.

   

popis inzerce a ceník

Pro zadání inzerce na stránkách Krasa-Online.cz (www.KrasaOnline.cz) je vyžadována registrace.

Registrovat se můžete kliknutím na vstup/registrace v hlavním menu nebo na tlačítko ,,přidat" + ,,chci být v tomto katalogu", přímo u rozcestníku kategorií. Po zadání údajů k registraci se budete moci přihlásit do systému, kde se pro vás otevřou další možnosti inzerce.

Typy zápisu

Kategorie

Zařazení do  kategorie - výměnou za umístění zpětného odkazu na Vašich stránkách odkazujícího na naše stránky, v tomto případě nás kontaktujte na inzerce@krasaonline.cz.

 

Jak postupovat v případě zájmu o placenou prezentaci firmy

 1. Zvolte kategorie do kterých si přejete firmu zařadit 
 2. Vedle zadejte dobdobí na které si přejete být v katalogu v této kategorii zařazeni (datum od - do).
 3. Klikněte na zjistit cenu a ihned uvidíte na kolik vás zařazení do katalogu přijde poté objednávku potvrďte.
 4. V sekci ,, moje objednávky" vidíte, od kdy do kdy se vaše inzerce bude ve vámi zvolených kategoriích zobrazovat.
 • Firmu je možné uložit pouze do kategorií tomu odpovídajících.
 • Na e-mail uvedený v registraci vám přijde potvrzující e-mail s objednávkou.
 • Po úhradě objednávky inzerce, vám bude systémem aktivováno zařazení do zvolených kategorií (ke dni přijetí platby).
 • Následně obdržíte na objednané a uhrazené služby fakturu.

Top pozice

 Jedná se o umístění firmy na vyšších pozicích v kategoriích (pouze 1 firma).

 1.  Vyberte kategorii ve které chcete aby se vaše firma zobrazovala na předních pozicích v konkrétní kategorii
 2. Zadejte dobu po kterou chcete aby se vaše fim zobrazovla na Top pozicích (datum od-do):
 3. Zjistěte kolik bude fakturováno, kliknutím na ,, zjistit cenu.
 4. Souhlasíte-li odešlete objednávku stisknutím ,,odeslat objednávku.
 • Firmu je možné uložit pouze do kategorií tomu odpovídajících.
 • Na e-mail uvedený v registraci vám přijde potvrzující e-mail s objednávkou.
 • Po úhradě objednávk vám bude systémem povoleno zobrazování v kategorii na Top pozici.
 • Ve stavu objednávek (po vystavení objednávky) vidíte od kdy do kdy se bude vaše firma na Top pozicích zobrazovat, je-li Top pozice volná bude se zobrazovat ihned od přijetí platby, pokud budou Top pozice obsazené, systém vás zařadí na nejbližší volný termín, v tomto případě Vás budeme kontaktovat.

 Bannery  

Zde naleznete kompletní nabídku bannerů na našem webu Krasa-Online.cz (www.KrasaOnline.cz)

 1.  Vyberte typ (velikost) banneru o který máte zájem.
 2. Vyberte období po které chcete aby se Váš banner zobrazoval, nejdelší možné období z důvodu omezení pozic je 1 měsíc.
 3. Nahrajte svůj banner v požadovaném formátu a velikosti.
 4. Je-li banner volný, bude se zobrazovat jakmile bude připsána platba na účet, pokud bude banner obsazený jinou firmou, systém Vás zařadí na nejbližší možný termín.
 5. V jednom okně rotuje max 5 bannerů různých firem
 • Na e-mail uvedený v registraci vám přijde potvrzující e-mail s objednávkou.
 • Po úhradě objednávky vám bude systémem povoleno zobrazování banneru.
 • Ve stavu objednávek (po vystavení objednávky) vidíte, od kdy do kdy se bude banner vaší firmy zobrazovat, je-li umístění pro banner volné bude se zobrazovat ihned od přijetí platby, pokud budou bannerové pozice obsazené, systém vás zařadí na nejbližší volný termín, v tomto případě Vás budeme kontaktovat.

 

 • Equa Bank

Číslo účtu: 1020794156/6100

Variabilní symbol: číslo objednávky (dle faktury)

 

Potvrzenou a odeslanou objednávku na inzerci je možné stornovat do tří dnů od objednání a to e-mailem či telefonicky. Rádi Vás na stránky umístíme přes náš vnitřní systém, KONTAKTUJTE NÁS.

                                   Přejeme Vám mnoho spokojenosti s využíváním našich služeb.

Počítadlo návštěv